Andelsboligforeningen Milebuen og Markedsføringsloven

Andelsboligforeningen Milebuen er på foreningens postadresse tilmeldt ordningen "Reklamer og gratis aviser - Nej tak".

Andelsboligforeningen Milebuen er endvidere siden 15/11 2012 registreret med reklamebeskyttelse i CVR registeret, se hos CVR, hvad det indebærer.

Vi har gennem den seneste tid oplevet en stigning i mængden af uopfordrede reklamer/tilbud m.v. fremsendt til foreningens e-mail adresse. Disse henvendelser er en overtrædelse af Markedsføringslovens § 6, stk. 1, og er at betragte som spam. Milebuen har derfor besluttet fremover at anmelde sådanne henvendelser til Forbrugerombudsmandens spamklageadresser (dansk@spamklage.dk for forsendelser fra danske domæner og int@spamklage.dk for ikke-danske domæner). Vi opfordre andre til at gøre det samme.

Andelsboligforeningen Milebuen er, som selvadministrerende forening, at betragte som forbruger efter Forbrugeraftalelovens § 3, hvilket betyder, at samme lovs forbud mod dør- og telefonsalg (§ 6) også gælder i forhold til foreningen. Henvendelse til foreningen i forhold til de 4 undtagelser i lovens § 6, stk. 2 er ikke relevant, idet foreningen ikke indkøber bøger eller tegner abonnement på aviser, ugeblade, tidsskrifter, redningstjenneste eller sygetransport. I forhold til forsikringsaftaler står foreningen selv for at sende foreningens forsikringer i udbud.

Når andelsboligforeningen har brug for indkøb af varer eller tjennesteydelser undersøger vi selv markedet, bl.a. via internettet, før vi indhenter tilbud. Den rigtige måde at blive leverandør til foreningen på er derfor at have en god, opdateret og informativ hjemmeside.

Andelsboligforeningen Milebuens holdning til markedsføring overfor foreningen er diskuteret på bestyrelsesmødet den 17. februar 2012, og beslutningen på dette møde er udmøntet ovenfor. Beslutningen træder i kraft efter dennes offentliggørelse på foreningens hjemmeside, hvilket vil sige at den betragtes som gældende fra og med 21. februar 2012 kl 00:00.

Allerede den 23. februar 2012 sendte andelsboligforeningen en klage over en telefonisk salgs henvendelse til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden har taget denne klage op, og i brevet til det pågældende selskab står der bl.a.:
"Andelsboligforeningen har i en mail af 13. marts 2012 oplyst, at bestyrelsesarbejdet udføres på frivilligt og ulønnet basis samt at foreningen ikke driver nogen form for erhvervsvirksomhed. Vi mener på baggrund heraf, at andelsboligforeningen må anses for at være en forbruger i forbrugeraftalelovens forstand."
Forbrugerombudsmanden er med andre ord enig i at Andelsboligforeningen Milebuen i markedsføringsmæssig forstand er at betragte som en forbruger.